קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

-נוער ג' הגיע לקבוץ מחר-מתוך "נתיבות"-21-001.002.002

31/01/1946
***נוער ג' מעין חרוד  הגיע לקבוץ מחר-מתוך "נתיבות"-31/01/1946***
מתוך החוברת מציינים מתי הגיעה הקב' מעין חרוד לק. מחר.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 002
מספר פריט: 21-001.002.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-21
תאריך עבור מיון: 2023-03-21

מסמכים מצורפים

21-001.002.002.jpg
חסר רכיב