קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

יומן וסיפור העליה לקרקע "נתיבות"-21-001.002.001

31/01/1946
***יומן וסיפור העליה לקרקע גברעם-עם סיפור בחירת השם***
                                     = ט"ו אלול תש"ב=1942=
                     ***חוברת "נתיבות"
כל החוברת סרוקה בתקייה במסמכים -"נתיבות" 1930-1945.
ודפים מודפסים בתקייה.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 001
מספר פריט: 21-001.002.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-21
תאריך עבור מיון: 2023-03-21

מסמכים מצורפים

נתיבות -שלם 1.01.jpg
חסר רכיב