קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אישור חופשה 04/11/1948 21-001.003.014

04/11/1948
                ***אישור חופשה מחוץ למחנה ***
    רוטשילד יהודה 
04/11/1948-10/11/1948
                                       בכל הארץ.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.015
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-19
תאריך עבור מיון: 2023-03-19

מסמכים מצורפים

21-001.003.015.jpg
חסר רכיב