קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מכתב לי.רוטשילד[מזכיר]ממרים ברטוב-21-001.003.012

14/08/1948
***...משך המכתב ליהודה...***
...היה ערעור על ההגרלה?...
...איזו רשלנות נפשית (תסלח לי יהודה)
...אנחנו האמהות והילדים לא שכחנו...
...רק רציתי להגיד את דעתי...
                                             המשך בעמ' הבא.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.012
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-19
תאריך עבור מיון: 2023-03-19
חסר רכיב