קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מכתב לי.רוטשילד ממרים ברטוב .14/08/1948 21-001.003.011

14/08/1948
***מכתב ממרים ברטוב ליהודה רוטשילד שהייה המזכיר כל תק' המלחמה***
    שלום לך יהודה                           14/08/1948
...בשורה טובה...רות הסכימה להשאר אצלנו ללא בלי תשלום,בתנאי חברה,(רק כסף כיס)...
                        עכשיו לענין אחר 
פה סיפרו כבר לפני הרבה שבועות,הייתה הגרלה אצלכם ויצא שמוטקה [ברטוב] ודב אפודי יהיו הראשונים שיבואו הנה ...
                                         המשך בעמ' הבא.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.011
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-19
תאריך עבור מיון: 2023-03-19
חסר רכיב