קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

כרטיס עבודה (תחבורה)1948 21-001.003.010

16/09/1948
                ***כרטיס עבודה (תחבורה)    16/09/1948  -26/09/48 ***
מכונית-פורד
          משורין 4X4 
מס' צבאי-353 
יחידה-יפתח 
חטיבה-פלמ"ח
נהג-יוסף רימר
קצין מאשר-יהודה רוטשילד.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.010
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-19
תאריך עבור מיון: 2023-03-19
חסר רכיב