קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך המכתב-5-6- מ י. יעקובוביץ' ל י. רוטשילד -21-001.003.008

03/08/1948

***המשך המכתב- עמ' 5- מ י. יעקובוביץ' ל י. רוטשילד -03/08/1948***
יוסף יעקובוביץ' הגזבר הנמצא בתל אביב ודואג לצד הפיננסי של הקיבוץ ושל הילדים והנשים ביפו.

...עניין המים לא מסודר עד כדי כך שצפורה [אפודי?] הייתה בסכנת חיים...לפקח על מכוני המים ביפו ישלמו 30 לא"י לחודש...מתברר שהייה מעשה סבוטז' [חבלה מכוונת]...החזרת הילדים ...בנתיים לא אקטואלי ,כי אין אפשרות לסוע.
...שוב עניין הנירות ל"פדרל,...בכדי שלא יהייה לנו מדי "טוב" דאגו אנשי מ.צ.[משטרה צבאית] שעלינו לעזוב את המלון כי צריך אותו למטרות צבאיות...בינתיים הצלחנו לדחות את גזר הדין...
אפ לא אצליח לחזור הבייתה רצוי שיהודה  או חבר אחר מהועדה יבוא למספ' ימים שנוכל להתיעץ על הדברים...
                           עמ-6- 
אני מיעץ לפרסם לפחות חלקים ממכתבי  ...מוטב למסור את הדברים בצורה אמיתית ...
היו שלום 
                  שלכם יוסף יעקובוביץ' 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-14
תאריך עבור מיון: 2023-03-14
חסר רכיב