קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך מכתב עמ' 4 -י.יעקובוביץ' לי.רוטשילד 03/08/1948- 21-001.003.007

03/08/1948
המשך מכתב עמ' 4 -י.יעקובוביץ' לי.רוטשילד 03/08/1948-
יוסף יעקובוביץ'  גזבר הקבוץ הנמצא בתל אביב ולא יכות לחזור ןקבוץ בגלל המצור הממושך כותב על המצב הכלכלי של הקבוץ וכן על המצב ביפו מנקודת ראותו [כלכלית] 
אל יהודה רוטשילד שהוא מזכיר הקבוץ.

...רצוי להכין תכנית זריעה לחורף ,ולמסור על כמות הזרעים והזבלים כדי לבצע את ההזמנה.
...תודיע לי על מידת הנזקים שנגרמו...ולהגיש תביעת פיצויים...
...כמה אני מקנא באלה הנמצאים שם ,כי כאן אני במצב רוח קשה...כתוצאה מהמצב החברתי ביפו ההולך ומחמיר...
על עניין החזרת הבחורים והבחורות: קשה לדון על כך במכתב...
...עניין המים כאן לא מוסדרים עד כדי כך שלציפורה [אפודי?] הייתה סכנה לבריאות ...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.007
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-14
תאריך עבור מיון: 2023-03-14
חסר רכיב