קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך המכתב- עמ' 3- 03/08/1948- 21-001.003.006

03/08/1948
***המשך המכתב מי. יעקובוביץ' לי. רוטשילד-עמ'3 ***
הזמנות להנעלה והלבשה- ...רוצה לבצע את כל ההזמנה אך רוגזו של ה"פדרל" קפץ עלי...בלי טסט לא יכולה לקבל בנזין...עם הארגז אין לעשות טסט ,הבוחן קבע שהוא לא בטיחותי...כשאקבל כסף על חוב הצבא אבצע את היתר...    הייתה פגישה עם בכירי המשקים,איך ינהגו הקיבוצים בזמן ההפוגה...
...כן יש לתפוס שטחים שאנו מעוניינים בהם,...יש לקצור בקומביין את הדורה של הרכוש הנטוש....
אנשי המזכירות מיעצים ,לא רק לחרוש ,אלא גם לזורעם...כגון השטחים של מוסא סאלים.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-14
תאריך עבור מיון: 2023-03-14
חסר רכיב