קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך-מכתב י..יעקובוביץ'ל י. רוטשילד -2- 21-001.003.006

03/08/1948
****המשך-מכתב י..יעקובוביץ' ל י. רוטשילד-2-***
...שינוי המצב בבית-  מיום 01/08/1948 ביטל הצבא עניין החזקת 70% של אנשי המשק,כלומר מתאריך זה כולם ציביליים.[אזרחים]
...הצבא ידאג רק לאנשי הצבא הנמצאים במקום...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-14
תאריך עבור מיון: 2023-03-14
חסר רכיב