קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

רשימת הנמצאים בגברעם01/08/1948-21-001.003.004

01/08/1948
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.004
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-14
תאריך עבור מיון: 2023-03-14
חסר רכיב