קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מכתב מיוסף יעקובוביץ' ליהודה רוטשילד-המשך-21-001.003.003

31/07/1948
*המשך המכתב ליהודה רוטשילד מיוסף יעקובוביץ'*
[הגזבר בתל אביב ,מטפל בענייני הילדים והנשים ביפו בזמן המלחמה]
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.003
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-14
תאריך עבור מיון: 2023-03-14
חסר רכיב