קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

14/05/1948-יום סיום המנדט-כבוש הכפר בראר-21-001.003.001

14/05/1948
***מכתב של מרים ברטוב לכל חברי המשק***
כבוש הכפר בראר-
...השלל ימסר לעזרת הפליטים בתל אביב...
                                                       "חברה בלתי חשובה"   [מרים ברטוב]

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 003
מספר פריט: 21-001.003.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-14
תאריך עבור מיון: 2023-03-14
חסר רכיב