קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מחברת שחורה משובצת--7-ת.משוער 21/12/1940- 21-001.013.026

21/12/1940
 ***מחברת שחורה-משובצת***-7-
יאושר תלמיד אחד (נוח, יוסף,או מרים ב.)ישב ליד שלומו ברמות השבים ויעבוד איתו משה קיסלר עם אבא מרפל  ומרים תעבוד בבית...הצעתו של משה קיסלר להקטין את סנדלרית החוץ לפי שמסר אברהם הלם לא התקבלה...
מותר לסידור עבודה להוציא את מרים.ב. שהיא בין כך לא תוכל ללמוד בזמן הזה ולא תוכל לעבוד לבד...
22.10-עניין הכשרת צאן בשביל פנחס  ש. ביגור.
26.10-ישיבת מזכירות- 
          סדר היום    סדר היום של האספה , יום שבת 26/10 
א- א)קבלת שמואל פ. כחבר .
    ב) עניני עבודה .
    ג) ערעורים.
ב-  ערעור של אפרים בקשר עם שליחתו לעבודת חוץ בחיפה.
    אהרון-מכיוון שלא קיבלנו הודעה מעין חרוד שצריך לחזור...
    אפרים ה.-המקום עוד בידינו עד ימי נובמבר הראשונים...
    אברהם-לא יודע עד כמה שהדבר מעשי...
    אפרים- רוצה להביר שהקשיים היו בזמן הראשון...
                                                                          -המשך בע'מ הבא.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק:
מספר פריט: 21-001.013.026
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-03-12
תאריך עבור מיון: 2023-03-12

מסמכים מצורפים

21-001.013.026-1.jpg
21-001.013.026.jpg
חסר רכיב