קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

"מחברת שחורה"-המשך ישיבה.21-001.013.014

03/11/1940
*** המשך הישיבה...***
...תתפנה בחורה אחת אחרי לידה ,על שינויים לדבר עם המיסנאית ולשמור על קביעות...
ל1 באוקטובר הכנות לישיבת מזכירות פעילה.
 
  18/10/40-דין וחשבון באספה שנתית על פעולת הוועדה ועל מצב המחסן והמטבח ,קושיים וליקויים.

            - ישיבה-  03/11/1940
-קבענו בישיבה וע. עבודה הרכב קבוע למטבח:
   לולה,צפורה,יהודית,חוה,חדוה יעקב,(צפי ברגר) בחד"א .את החופש הבחורות מסדרות ביניהן ומוסרים לסידור.
-כל בחורה לשבועיים מרכזת ...
                                                 סוף פרוטוקול הישיבות...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק:
מספר פריט: 21-001.013.014
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-02-19
תאריך עבור מיון: 2023-02-19

מסמכים מצורפים

21-001.013.014-1.jpg
21-001.013.014.jpg
חסר רכיב