קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

"מחברת שחורה" ישיבה עם ו.עבודה-22/08/1940 21-001.013.013

22/08/1940
***ישיבה עם ועדת עבודה***
א- עזרה למחסנאית, מפני שקרלה צריכה להפסיק (לקראת הלידה)
ב- יותר קביעות בהרכב המטבח.

1-...רק מחסנאית אחת האחראית על קבלת והוצאת כסף וניהול הספרים.
...עם עזרה בעבודות שחורות,היודע את כל העבודה ושיכול להחליף את המחסנאית בהעדרה...
...קבענו: חנה ד.[?דרך]עד שמרים ג. תוכל להכנס למטבח ,ולולה...

2- מחליפים יותר מדי בחורות במטבח- אם מתוך הכרח או מחוסר הכרה בנחיצות הקביעות, זאת שמענו מפי אברהם ה...
קבענו למשמרות: צפורה .ג., עם צפורה ב. ועוד עם חיה ק. לוקחים בחשבון גם אתחוה.פ. ...
                              המשך בע'מ הבא ...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק:
מספר פריט: 21-001.013.013
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-02-19
תאריך עבור מיון: 2023-02-19

מסמכים מצורפים

21-001.013.013-1.jpg
21-001.013.013.jpg
חסר רכיב