קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המחברת השחורה-03/04/1940-4- 21-001.013.008

03/04/1940
***4***  03/04/1940-
א- קשיים במטבח- הסקה עם שני פרימוסים קשה מדי.לפחות לנקות את דוד הכרים ולעצים להסקה...
ב- לא מספקים בזמן את הירקות מהגן...
ג- קשיים עם ההרות ...התנגדותן לחלק גדול מהאוכל...בגדר הצמצום ,צריכים להתחשב איתן.

2-קושיים במטבח- 
הסקת פרודוקטים גרועה יותר.
חוסר -כלים.
אי הבנה מצד החברה בכל הקשיים הנ"ל...
...לא לצמצם -ביצים ,אמנם גם צריך לשלוח לתנובה ...
                                                                המשך מעמ' הבא [21-001.013.009]
...לא נוכל להתחשב עם הורדת הכנסות מתנובה... למרות כל הקשיים צריך להשתדל לנצל את התקציב.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק:
מספר פריט: 21-001.013.008
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-02-12
תאריך עבור מיון: 2023-02-12
חסר רכיב