קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מחברת שחורה-27/01/1940 -2-המשך. 21-001.013.006

21/01/1940
***המשך הדיון על המטבח***
...פשוט צריך להפסיק את העבודה...בחורה שניה למחסן נקבעה לולה ,במקומה צריך להכניס למטבח את חיה.ה. ...
-סיכום-להשפיע על קשיים בהשגת פרודוקטים
         ארגון העבודות..חצרן עגלון...

                     ישיבה 28/01/1940-בהשתתפות הגזבר
סדור הלחם-השגת קמח הובטחה...אוזי ינהל ספר על כל הכנסת סחורה...חתום ע"י המחסנאית.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק:
מספר פריט: 21-001.013.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-02-12
תאריך עבור מיון: 2023-02-12
חסר רכיב