קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מתוך מ.שחורה -ועדת מטבח,קבוץ מחר.30/12/1939-21- 21-001.013.002

30/12/1939
 מתוך המחברת
*ועדת מטבח -קבוץ מחר.         30/12/1939
  -סדר היום-
1-דין וחשבון על פגישת מחסנאיות ומטפלות...
2-דין וחשבון על המצב במטבח ובמחסן...
3-קביעת בחורות למטבח וחדר אוכל(גם מחליפות)
4-שאלת הריבה...
5-הצעת -ועדה כלכלית על מחירים...
6- שיחה בין הועדה והמחסנאית על תפקיד הועדה...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 321 1900-1910 ימי ההקמה
מספר פריט: 21-001.013.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-31
תאריך עבור מיון: 2023-01-31

מסמכים מצורפים

21-001.013.002-1.jpg
21-001.013.002.jpg
חסר רכיב