קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

נשף סיום של הקורס לבישול-כפר סבא 21-001.012.005

06/11/1938


*** תאריך מדויק לא ידוע***1938-
                            ***נשף הסיום של קורס לבישול***
                                            *כפר סבא*
 1-    מקהלת החברים (לפי המנגינה "לעמוד בתור" של ה"מטאטא")
2-  שיר המדריכה (פי להמנגינה "יוסעל שמנדריק"
 3-מקהלת התודה (לפי יהודה המכבי של הנדל).
 4-המשך.
 5-חלומה של טבחית.
 6-חומרי האוכל (שרים בתוך הסיר הרותח לפי המנגינה של-[כתוב בגרמנית])

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק:
מספר פריט: 21-001.012.005
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-29
תאריך עבור מיון: 2023-01-29
חסר רכיב