קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

נשף -שנה לקב "מחר" 1936 21-001.011.001

01/06/1936


***נשף:שנה לקב' "מחר"   תאריך לא ידוע 
הצגה שנכתבה ע"י חיים נויברגר.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק:
מספר פריט: 21-001.011.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-15
תאריך עבור מיון: 2023-01-15
חסר רכיב