קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קיבוץ "מחר"-כפר סבא -סיכומי עבודה -תנועת היש וב 21-001.008.001

01/01/1935
       ***קיבוץ "מחר" תנועת הישוב 1935-1938***
      ***סיכומי עבודה 1940-1942***
  ...כמה דוגמאות סרוקות.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 008
מספר פריט: 21-001.008.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-15
תאריך עבור מיון: 2023-01-15
חסר רכיב