קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

"חיים דתיים בקיבוץ חילוני " 21-001.007.001

21/04/1974

"חיים דתיים בקבוץ חילוני" 
עבודה שנתית
ביה"ס התיכון של הקה"ד [הקבוץ הדתי] 
     בקבוצת יבנה 
    מאת:  רבקה זליגמן  קב' סעד   ניסן תשל"ד 


תאריך משוער .
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 007
מספר פריט: 21-001.007.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-15
תאריך עבור מיון: 2023-01-15

מסמכים מצורפים

21-001.007.001.jpg
חסר רכיב