קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

02/04/1938 ידיעות הקב' עמ'2 21-001.006.007

02/04/1938
***המשך מעמ' קודם-עמ'2 ***
...החליטו על חלוקת המטבח,לכללי וכשר.נדחה לאחר פסח מטעמים כספיים...נקבעה ועדה של שלושה חברים: מוטקה[ברטוב],אברהם ט.[טחובר] חנן.עליה להציע לסידורים והוצאות...
יוסל ומלכה פנו בבקשה לפלוגה להוציאם מנמל בת"א.נענו לבקשתם ,אם לא כרוך באיבוד מקומות העבודה...
...לקראת פסח סוכם להוציא הגדה מקומית...הוטל על מוטקה[ברטוב] אברהם הלם,וצבי....תוקם מקהלה...
...התקימה אספת פועלים,הרצה החבר שפריר ממרכז החקלאי...התחיל חנן בהרצאות על דרך ההיתישבות...
...באה אלינו למספר שבועות מינכון פרייר מגדרה להדרכת בית התינוקות...על חוה[כץ] לצאת לתלפיותלהתחלת הכשרה...משק גבת הסכים לקבל חברה לשם הכשרה לבית ילדים(פעוטים) נני תצא לשם. ... ו.חינוך והחליטה על ההרכב החדש עם יציאתן של הבחורות להכשרה:אסתר אצל הפעוטים,לוטה[כץ] בתינוקות,מרים הלם במטבח הילדים...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-001.006.007
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-03
תאריך עבור מיון: 2023-01-03
חסר רכיב