קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

02/04/1938 ידיעות הקב' -5- 21-001.006.006

02/04/1938
                         ***ידיעות הקבוצה-5-***
עם בוא העליה-
הנה באו העולים אשר להם חיכינו...באו בסה"כ כעשרים חברים...עומדים אנו במלחמה קדחתנית על התישבות מהירה להצלת הארץ...נערכה מסיבה צנועה שבה הביעה הפל' את שמחתה על בואם...במוצא"ש התקיימה שיחה עם העולים...כל החברים החדשים מסודרים החל מיום ראשון בחוגים ללימוד השפה...ביום רביעי הרצה החבר נ.גינסבורג מגדרה...בשפה הגרמנית.
מפעולות מועצת הפועלים בהדר-
תפקידה החשוב לשמור ולגאוג לעבודה עברית מאורגנת בפרדסים,...בפרדס הצעיר של רוקח קיבלנו א ת העידור...                                  מוטקה[ברטוב]
בגן הירקות-
בניגוד לעונות הקודמות,היבול היה בעיקר למכירה...זרענו חלק גדול בשביל צורכינו...למכירה זרענו תפ"א ,מלפפונים ושתלנו תות שדה...למטבחנזרעו:גזר,סלק,עגבניות,קישואים,שעועית,צנונית,חסה,וקולרבי...
                                                                                                ארנה[ולך]
...ביקר אותנו בפעם הראשונה חבר מזכירות הקיבוץ י.אידלסון...דנו בשאלות על מצב העבודה,מצב כספי,איחוד עם קב' נוער ,הכשרה,עינייני בטחון וסיכויים להרחבת משק עזר.  [המשך בעמ' הבא]

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-001.006.006
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-03
תאריך עבור מיון: 2023-01-03
חסר רכיב