קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

10/02/1938 ידיעות הפלוגה -2- 21-001.006.003

10/02/1938


          ***ידיעות הפלוגה -2- 10/02/1938***
-אספה כללית-3/2/38-עםמשה פלדמן ושרה בלומנקרנץ :מצב כלכלי חמור בגלל הגשמים,חוסר עבודה בגלל חוסר אנשים.  התכוננות לקראת עלייה ,הכשרה מוגברת...צריך לפזר את הפלוגה כמו שעשתה בתלם,כדי למצוא מקומות עבודה והכשרה...
מכרנו את הסוס שלנו וקנינו חדש שעובד יותר טוב.
...י. מזכירות עם סידור עבודה-
נקבע :ענוגה תהייה מחסנאית מטבח,ושלוש עובדות קבועות:מלכה,אלה,שושנה.   יפה תעבוד  בכביסת חוץ.
...לקראת עלייה...חשיבות העלייה...שעורים בעיברית...
...ו. עלייה וו. דירות יש צורך להשכיר שני חדרים בבתי הסוכנות ולסדר מחדש את האוהלים שאפשר להשתמש בהם,צריך לתקן מיטות,ולדאוג למזרנים...
...אהרון יסע לירושלים כדי לקבל הלוואה מהסוכנות.
 -יש מקרים שחברים פונים ישר לגזבר שיקנה להם דברים.לשםזה יש ועדת הספקה:אידה[קפ] ארנה [ולך] ואברהם הלם.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-001.006.003
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-01
תאריך עבור מיון: 2023-01-01
חסר רכיב