קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

03/02/1938 ידיעות הפלוגה -1- 21-001.006.002

03/02/1938
                      ***ידיעות הפלוגה-3-***
אספה ב28/01/38-
החלטות:
-מרים הלם תצא להכשרת טיפול פעוטים.
-חוה [כץ] לטיפול בתינוקות.
-אברהם הלם,ילמד את מקצוע הסנדלרות.
   הוחלט להפריד את המטבחים למרות הקשיים הכלכליים...
ביקור של הרצפלד ...ביום שבת...דרש בכל תוקף להכשיר אנשים בענפי חקלאות ומלאכה...אנו בין הפל' שעתידן להתיישב בעוד שנה שנתיים.
-ו.חינוך-נני[טחובר] תיכנס לטיפול הילדים כדי לשחרר את חוה[כץ] שתצא להכשרה.
...שני חברים מגוייסים לעזור לנו בקשיים הכלכליים והחברתיים...צבי דורמן מגבעת ברנר ,וחנן פוצ'ובסקי מיגור.
...ו. מטבחים ביקור של גיסיה ...אי קביעת מחסנאית ואי סדר בחשבונות...בנוגע להפרדת מטבחים, היא מציעה ...הוטל על מרדכי,חיים ומלכה למצוא סידורים מתאימים והזולים לשינוי המטבח...
...למצוא שלוש עובדות קבועות למטבח...המחסנאית לא תעבוד יותר במטבח...
           ...במועצת הפועלים נודע שאחד השותפים של הפרדס בחיריה חתם על חוזה לקטיף עיברי ,ושילכו עם החוזה הזה לשני השותפים האחרים, מלאיל ורוקח (אחיו של ראש העיר)כדי גם שם לקבל את הקטיף. בינתיים עובדים עם ערבים.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-001.006.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2023-01-01
תאריך עבור מיון: 2023-01-01
חסר רכיב