קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ידיעות הקבוצה 1- 27/01/1938 01.006.001- 21

27/01/1938


***ידיעות הקב' 27/01/1938***
בקור ועדת החנוך...היו אמי מגדרה ועדה מיגור...צריך לשלוח להכשרה אחת לתינוקות כבר בשבוע הבא,ואחת לפעוטים...צריך להכניס בחורות קבועות ולא להחליף...
...שעורים בעברית...אברהם טחובר לדבר...התנגדו לקנות רדיו גדול....
...ישיבת מועצת החברים להכשרת מטפלות ...הצעות:גיטה[נויבורגר],מלכה,מרים הלם,חוה [כץ],נני[טחובר], ההחלטה בידי האספה...
...הפרדת מטבחים...צריך פעם לבטל את המטבח הכשר...
...נמצא מקום הכשרה לסנדלר...עובד בא בחשבון ,אברהם הלם...או בחורה...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: תיק 006
מספר פריט: 21-001.006.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-27
תאריך עבור מיון: 2022-12-27
חסר רכיב