קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

הקבה"מ בישובה של הארץ -זאב צורי 21-001.001.002

12/02/1935

***עליה דתית בקיבוץ***
דברי חיים נויברגר    עמ' 117 -119 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 001
מספר פריט: 21-001.001.002
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-20
תאריך עבור מיון: 2022-12-20
חסר רכיב