קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דו"ח של מועצת פועלי כפר סבא 1938-1941 21-001.001.001

01/04/1938
***דין וחשבון ***
לא שנים כתיקונן מדובר כאן...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 001
מספר פריט: 21-001.001.001
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-20
תאריך עבור מיון: 2022-12-20
חסר רכיב