קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

למזכירות הקבה"מ עמ2 30/12/1937 21-001.004.042

30/12/1937
...*המשך מעמ' קודם***
...יש צורך לבחור אנשים שישלחו אלינו כדי לעודד את הצ'כים שעוד נמצאים אצלנו...
                                                                              בב"ח 
                                                                       בשם המזכירות 
                                                                       אברהם טחובר .
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.042
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-18
תאריך עבור מיון: 2022-12-18
חסר רכיב