קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

15/12/1937 למזכירות "מחר" 21-001.004.040

07/12/1937
 למזכירות "מחר"                                      07/12/1937 
     ח.י-
...לדעתנו,אין להעלות על הדעת את האפשרות העברת פלוגתכם מהדר למקום אחר...
לכן יש חעשות הכל כדי לחזק אתכם...הקשיים שנגרמו לכם בירידת מס' האנשים ומצב רוחכם הפסימי,...תוצאה ישירה מהמצב הכלכלי בארץ כולה...
...אין אנו חושבים למוצדר את סרובכם לקבל עליה צ'כית...
...החלטנו לגייס ולשלוח שני אנשים מנוסים בחיי הקב' הקיבוצית...
  ...צבי לנדאו מעולי גרמניה ,שהיה שליח בהולנד ...אין ספק שהוא ואשתו ,חובשת מנוסה -יחזקו את קבוצתכם...
                        הוטל עלי מטעם המפלגה לבקר אצלכם לקראת הועידה ...
                                                                                          בב"ח  פ.ל.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.040
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-18
תאריך עבור מיון: 2022-12-18
חסר רכיב