קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אל מזכירות הקהב"מ חיים נויבורגר קב' מחר 21-001.004.039

08/07/1937
08/07/1937                                                           חיים נויבורגר 
                                                                                  קב' מחר -הדר 
                                                                            דואר תל אביב ת.ד. 203 
                   אל מזכירות הקיבוץ המאוחד 
                                                                     עין חרוד 
23/24 ביולי יתקיים בקרית ביאליק כנוס חברי ההסתדרות...השאלה :"תחיית התורה ודרכיה.."
              ...לכן אני מוכרח להשתתף בישיבת המזכירות שתדון בגורל החיים המשותפים ב"מחר"
                                                               בב"ח 
                                                                       חיים נויבורגר .
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.039
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-18
תאריך עבור מיון: 2022-12-18
חסר רכיב