קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

המשך-דין וחשבון ארעי[?] 02/05/1937 עמ' 2 21-001.004.036

02/05/1937
***...המשך דין וחשבון ארעי....***
בחינת פנקסינו שנעשתה ע"י מזכירות הקיבוץ המאוחד ומתארת את משקינו כדלקמן :
...תאור הכנסות והוצאות...
...ע"ח זה נתקבלו הלוואות:
-מהסוכנות עבור צריף ורפת-130
-    "            "      "       "   -54 
-בנק משכנתאות                 50 
...      ההתפתחות הנ"ל הביאה בסוף אפריל למצב ללא נשוא...
                 אבל ברור לנו...ששאלת פלוגתינן איננה המצאת אשראי ,אלא שאלת המצאת עבודה והמצאת אפשרויות הרווחה  
...מחירי ירקות נמוכים לכן השכר נמוך מאוד בערך 10 גרוש ליום עבודה של 12 שעות.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.036
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-18
תאריך עבור מיון: 2022-12-18
חסר רכיב