קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קב' מחר"הדר" ידיעות הפלוגה-19-עמ3' 29/06/1937 21-001.004.034

29/06/1937

***המשך מעמ' קודם ***ועדות***
[חסרים שני סעיפים 11,12- כנראה בעמ' הקודמים]
13-ועדת מטבח-יצחק וול,מרים בויטל[טל],לאה פלורשטיין,אלקה מושקוביטש,זאב הולצמן.
14- ועדה לעזרת הורים- גיטה נויברגר.מרדכי גוטמן[מוטקה ברטוב]
15- עניני אינפורמציה-חיים נויברגר.
16-מחסנאית למחסן בגדים- אידה מרפלד[קפ]
17-מחסנאי למחסן הקטן-נפתלי ברנהיימר.
18-מטפלות הילדים- חיה מרפלד,אסתר טוביאס[יטוב]
19-מנהלת מכבסה-טובה מנדל
20-ועדת שמירה-יוסף לאופר,לודביגקפ[עזריאל],הדסה טחובר[וול]
21-חובש ורופא- וילי סלומונס.
22-מנהלת גן הירקות-ארנה ולך.
23-חצרן- לאופר האב.
24-ספרנית -הרטה לאופר.
25-ועדת מינויים-ברוך פוגל,מרדכי גוטמן[מוטקה ברטוב]
26- ועדת חינוך-וילי סלונונס.חיים[נויברגר],חוה,אסתר,חיה.
  
נציגות הפלוגה במועצת פועלי הדר-חברים במועצה:מרדכי גוטמן,אברהם הלם,  חבר בחבר השופטים:בן טוביאס[יטוב]
חבר ועדת התרבות:ברוך פוגל
מועמדים למועצה ברשימות מפא"י: מרדכי גוטמן[מוטקה ברקוב] שלמה הרבורגר,בן טוביאס[יטוב]
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.034
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-13
תאריך עבור מיון: 2022-12-13
חסר רכיב