קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קב' מחר "הדר" ידיעות הפלוגה-19- 29/06/1937 21-001.004.033

29/06/1937
   ***המשך מע' קודם***[חלק מהדף מופיע במקור בדף הקודם]
...המרכז החקלאי בא לעזרתנו...
...המועצה החליטה לתת לכל חברי פלוגתנו ברמת רחל יום חופש ...
המקהלה- שוב התחילו החזרות אצל "כרית" [קבוץ כרית-גרעין של השמו"צ שהיה לקבוץ כפר מנחם]...
[שייך לדף הקודם]

                                -הארגון הפנימי-
 1- האספה הכללית-(חובת השתתפות על כל חבר ומעומד)
     יו"ר: מורדכי גוטמן[מוטקה ברטוב],או אהרון קפ,או אברהם הלם.
     מנהל פרוטוקול :חיים נויבורגר או ברוך פוגל.
2-מועצת החברים-(11 חברים)
מרכז:מרדכי גוטמן [מוטקה ברטוב]אהרון קפ,אברהם הלם,בן טוביאס[יטוב],ברוך פוגל,גיטה וחיים נויבורגר,יוסף לאופר ,שלמה הרבורגר ,מרים גוטמן[ברטוב]
3-מזכירות,גזברות והנהלת חשבונות-
   מזכירות-מרדכי גוטמן[מוטקה ברטוב] אהרון קפ,  הגזבר:זאב הולצמן. מנהלת חשבונות:אלזה       סלומונס.
4-סדור עבודה-אהרון קפ,ברוך פוגל, הדסה טחובר[וול] נני גוטמן.
5-ועדה כלכלית- מרכז: זאב הולצמן,אברהם הלם,אלזה סלומונס,בן טוביאס.
6-ועדת הספקה-יצחק וול,אלזה סלומונס, שרה גוטווין.[נאמני]
7-ועדת תרבות-מרכז: מרדכי גוטמן[מוטקה ברטוב] מרים אלמן,חיים נויבורגר ,זאב הולצמן.
8-ועדת חברים וברורים-מרכז: יוסף כץ,אסתר טוביאס[יטוב] רבקה פוגל,חיים נויבורגר,אלקה     מושקוביטש.
9-ועדת עליה -אלקה מושקוביץ,ברוך פוגל,ני גוטמן.
10-ועדת תרבות -וילי סלומונס,יצחק וול,מלכה ברנר,בן טוביאס[יטוב]


חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.033
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-13
תאריך עבור מיון: 2022-12-13
חסר רכיב