קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קב' מחר "הדר"ידיעות הפל'-19- 29/06/1937 21-001.004.032

29/06/1937

***ידיעות הפלוגה-19-***כ' תמוז תרצ"ז 29/06/1937 
-מצב העבודה- 
חדש מאי היה קשה מאוד ,העבודה המכניסה...רק ל33% ....
להלן הדיאגרמה עם החלוקה לסקטורים,וימי עבודה...
..ענפי משק ומפעלים -שכר היום הממוצע19,1 גרוש בערך...
...להלן טבלה...         יוצא הפסד של-51 לא"י.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.032
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-13
תאריך עבור מיון: 2022-12-13
חסר רכיב