קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

נספח לידיעות הקב' 29/06/1937 -21-001.004.043

29/06/1937
***נספח לידיעות הקבוצה***                            29/06/1937
12-...פועלי רמתיים...16 [דונם?]הגובלים עם המחנה -לירקות.2 צריפי הדירה,חד"א ,מחסן הבגדים ושאר המחסנים,האוהלים ואינסטלציה בגן שיכים לנו.
2 הבתים בנין המכבסה והמקלחות,בנין בית הכסא והאינסטלציה של מים וחשמל שיכים לסוכנות ,אנו משלמים שכר דירה.
עבודה שכירה-  רוב החברים עובדים בפרדסי הדר...בחורות במשקי בית...נמל תל אביב  וברכבת...
                     בפתח תקוה...צפון ים המלח.   ...
החברות-   חבר חדש מתקבל כאורח ,אחרי 4 שבועות מחליטה המועצה על מועמדותו...
הארגון הרשמי- קב' מחר נרשמה כאגודה שיתופית  בע"מ ברשימת הממשלה...ההנהלה הנוכחית:זאב הולצמן,בן טוביאס[יטוב],אהרון קפ.

תרבות- 
1-שעורים-
שעורים לעברית (מתחילים ומתקדמים)-המורים :אפרים הלטרכט,וטחובר האב.[דוד]
שעורים לערבית (מתחילים)המורה:סעד ננוס.
2-חוגים-  
חוג לקרל מרכס-זאב הולצמן
חוג לסוציאליזם וציונות.
חוג לספרות עברית (מרדכי גוטמן)
חוג לשאלות הדת (חיים נויבורגר)
3-מקהלה-    לשאול אצל שרה גוטמן 
4-ערב תרבות- כל מוצאי שבת.
-סקירה עיתונאית, הרצאה או שיחה (זאב הולצמן ,חיים נויבורגר)
5-עונג שבת ונשפים-  המרכזת מרים גוטמן [ברטוב].

-הערות-:  מטבח הפלוגה -כשר 
ישיבות המועצה -כל יום חמישי ב-7.
עיתון-קיר הפלוגה "ידיעות הפלוגה"(עורך חיים.נ.[נויבורגר].
מחסן הבגדים פתוח עד 6.
המחסן הקטן פתוח.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.043
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-13
תאריך עבור מיון: 2022-12-13
חסר רכיב