קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ידיעות הפלוגה -18- 14/05/1937 -21-001.004.030

14/05/1937
המשך מעמ' קודם...
                           הצריף ...
באם נעריך את ערך הצריף ב-150 לא"י ...


                                   /////////////////////////////////////
-קטה זילברשטיין ,נסעה לרגל מחלת אמה לדנצינג.
-קבלו חופש: הרטה לאופר,שרה גוטווין [נאמני] ,שלמה וענוגה,חיים ב' וחיה.
-הזמנו את מ.הקיבוץ לערוך פגישה עם החברים הצ'כים,ברוך פוגל אחראי בסידורים.
-המועצה דחתה את מועמדות משה חסקל וליאו ולינדה לוי.
-קבלת העליה החדשה אפשרה להגדיל את חלקנו בעבודות בנמל ת"א.
-עזבה את הפלוגה אלקה וייס.
-במקום מרים גוטמן שחלתה נסעה נני ...
-חיים נויבורגר שוחרר לבקשתו מכתיבת מכתבים...נמסרו תיקי מכתבים לאברהם הלם...הנהלת רשימות בן טוביאס.
-חברי ו.השמירה-יוסף לאופר ,לודביק קפ[עזריאל],הדסה טחובר[וול] 
-הרכב ו.חברים- יוסף רף חיים נויבורגר,אסתר טוביאס,רבקה פוגל ,אלקה קפ.
-אלקה גמרה את הקורס לבישול בדלהמיה.[ק.אשדות יעקוב-איחוד]

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.030
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-11
תאריך עבור מיון: 2022-12-11
חסר רכיב