קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קב' מחר -ידיעות הפלוגה 18- 14/05/1937 21-001.004.029

14/05/1937
           ***ידיעות הפלוגה 18-***
-במועצת פועלי הדר-
-המצב בעבודה הורע מאוד ...
      -עבודה ערבית.
     - עבודה עברית לא מאורגנת בשכר...
    -קימוצים בעבודה בגלל מחירי פרי גרועים...
...נדחתה הדרישה לבחירות חדשות...
    הנגריה מוסרת דו,ח על הצריף (הותחל ב 21/01/37 היסוד)
    ...בנגרות: מרדכי,לאופר האב,מרטין, 
...דוד עם עוזר...אברהם עם עוזר...חבר"רעננה" עם עוזר ,
                           סה"כ 170 ימי עבודה.                      המשך בע"מ הבא 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.029
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-11
תאריך עבור מיון: 2022-12-11
חסר רכיב