קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אל מזכירות הקיבוץ המאוחד 02/05/1937 21-001.004.027

02/05/1937

*אל מזכירות הקבה"מ -עין חרוד*
באסיפה הכללית  דנה בהחלטת המזכירות...מ33 חברים שהיתה להם רשות הצבעה  הצביעו 26 נגד ,שאר ה7 לא השתתפו בהצבעה...האספה  דורשת להעביר את הענין לסדר היום של המזכירות המורחבת  ולשתף את באי -כוח ...נא לענות לנו מיד.
                                                         בב"ח 
                                                                 מרדכי ל. גוטמן.
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.027
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-11
תאריך עבור מיון: 2022-12-11
חסר רכיב