קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דין וחשבון ארעי 02/05/1937[?] 21-001.004.026

02/05/1937
***המשך מעמ' קודם***
...מובן שההפסד הזה ...ההפרש בין ההשקעות...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.026
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-11
תאריך עבור מיון: 2022-12-11
חסר רכיב