קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

דין וחשבון ארעי 02/05/1937 [?] 21-001.004.025

02/05/1937
                         ***דין וחשבון ארעי***
אחרי שנבחרה ב30/04/1937 הנהלת הפלוגה,...דו"ח כדלקמן...
בשני שנות קיומה של הפלוגה היו אך ורק עבודת חוץ בפרדסים...
...לפי המאזן רכוש עצמי של 90 לא"י ,אשר הושקע במקרקעים ומטלטלים.
...בתק' ספטמבר 1936 עד מאי 1937 הצלחנו לכסות את הוצאות הפל' בצמצום...
...התברר שהפל' חיה בתנאים הכי קשים, מפני שאי אפשר לבנות פלוגה רק על עבודת חוץ ופרדס ...
          מסיבות אלה ההכנסות וההוצאות מהחודשים הנ"ל כדלקמן:
...טבלאות...
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.025
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-11
תאריך עבור מיון: 2022-12-11
חסר רכיב