קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

ההסתדרות הכללית פל' מחר ידיעות הפלוגה-6- 21/04/1937 -21-001.004.023

21/04/1937
המשך מעמ' קודם ***
הרכב המועצה הנוכחית הוא:
רשימה א-3 צירים
  "       ב -2 צ' 
  "       ג- 4 צ' 
  "       ד- 2 צ' 
  חלוקת נפט-
אלי[?] נקהע למחלק נפט.
מועדת התרבות-
פסח-  בישיבה האחרונה נמסרה אינפורמציה על מצב ההכנות לקראת פסח...להקדיש יום עבודה לשם גמירת והדפסת ההגדה.
בפעולה בין העולים-  צורך לשיחות והרצאות  על חיי הקיבוץ ופוליטיקה...
רדיו- ...אין מנצלים את הרדיו לפעולות תרבותיות...3 חברים גיטה,מוטל וגדעון ,עליהם לעיין בתוכניות ולהודיע...
עברית- ...אין אנויכולים להגיד שמצה השפה בפלוגה השתפר...עלינו למצוא דרכים כדי לשפר...
...לסדר שלטים עם מונחי השפה ומילים שימושיות ולהחליפם כל שבוע...בחוגים לעיברית של צבי וחנן רצוי שעור אחד בשבוע לנושא קבוע...
-קבלו את ההודעה-...כל שבועיים ערב ללימוד שירים בהדרכת המנצח המפורסם אברהם ט.[טחובר]. 
בספריה-   ...הלוואה בקרן הקיבוץ לקניות גדולות ומרוכזות...
אנחנו התחייבנו לסכום של 10 לא"י בתשלומים חודשיים של 500 לא"י .
היום כבר קיבלנו 30 ספר.
 מכיוון שהדסה [וול] אינה יכולה להמשיך בהנהלת הספריה,שמואל לסר יחליף אותה.

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 12-001.004.023
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-06
תאריך עבור מיון: 2022-12-06
חסר רכיב