קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אל מזכירות הקבה"מ עין חרוד 16/04/1937 21-001.004.021

16/04/1937
*אל מזכירות הקיבוץ המאוחד*
...שעד היום לא ביקר אצלנו חבר המזכירות בקשר עם החלטתינו על הדתעעם מיום 11/02/37 ...
הוחלט לביקור לשם ברור בישיבה 16/03/37 ...אנחנו מוצאים למוזר שהמזכירות דנה בעמדתנו ללא השתתפות פלוגתנו והחליטה החלטה נגדית...
...אנו דורשים להתחשב עם החלטותינו בחלוקת העלייה...

[נמצא עודף עם משפט לא ברור אם קשור לדף הקודם]נמצא -21-001.004.013


חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.021
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-04
תאריך עבור מיון: 2022-12-04
חסר רכיב