קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פל מחר ידיעות הקב' 14- 20/03/1937 21-001.004.017

20/03/1937

           *ידיעות הקבוצה 14-*
-ברוך ייסע בערב פסח לחיפה לקבל פני העליה החדשה.
-בחג הפסח יהיו שני מטבחים...
-התקבלה הצעתו של הפועל הבודד ננוס (סורי)לתת שעורי ערבית...
-אברהם עירער על...
-אין רשות לסדור עבודה להוציא חברים מהכשרתם...
      חברים שמרו על הנקיון...!
          ...יהיה מקום ישיבה נוח ונעים....!
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.017
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-04
תאריך עבור מיון: 2022-12-04
חסר רכיב