קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

פ"ל מחר -הדר -ידיעות הקב' 12 19/03/1937 21-001.004.015

19/03/1937
                                          *ידיעות הקבוצה 13 *
הועדות-
-ועדת הורים: גיטה ומרדכי[נויברגר],גם דוד,...המרכזת גיטה.
-...ו.דירות נוסף ברוך פוגל.
-מרים בויטל[טל] בקשה להתפטר מתפקיד מחסנאית המטבח...נקבעה לאה פוירשטיין כמחסנאית זמנית.
-על התפטרותה של מרים יחליטו רק אחרי שיבת אלקה [קפ] והכשרתה.
-בן טוביאס נבחר כחבר בחבר השופטים של מועצת פועלי הדר.

לקוי ארגוני -
...מצרכים שונים למטבח ולמכבסה ...לא ידעו פשוט אל מי לפנות:לגזבר,למזכירות,לועדה הכלכלית,לועדת מטבח...?
הקנייה-עניין הגזבר,    ההובלה-עניין סידור עבודה...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.015
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-29
תאריך עבור מיון: 2022-11-29
חסר רכיב