קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

הקבה"מ "מחר" אל מזכירות הקיבוץ 02/03/1937 21-001.004.013

02/03/1937
אל מזכירות הקבה"מ   -תל אביב 
חלקתם אלינו את הח' משה חסקל....
...לצערנו הוכרחנו לקבוע שניתוחו לא צאפשר לו לעבוד בטורייה, מה שאושר ע"י הרופא ...
...את העבודות המוטלות עליו עשה ...ברצון טוב ובזריזות רבה ...אבל עבודות כאלה אין אצלינו במידה מספקת...   במכתבינו מ-  13.1.37
...כמו שמסר הח' משה חסקל .הריהו מבקש ל[התיחס] לנענה    בב'ח 
                                                                                                   מרדכי ל.גוטמן
                                                      נתקבל:7.4.37         נענה:8.4.37
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.013
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-29
תאריך עבור מיון: 2022-11-29
חסר רכיב