קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

מזכירות הקיבוץ-עין חרוד 17/02/1937 21-001.004.012

17/02/1937

*אל-מזכירות הקבוץ המאוחד-עין חרוד*                                                17/02/1937
                                        האסיפה הכללית שהתקימה -בנוכחות זאב מיינראת-
ב-11/02/1937 החליטה:
א) קב' "מחר" תהא פלוגה ככל יתר הפלוגןת בהקבה"מ.היא רוצה לקבל עלייה דתית רק כמו יתר הפלוגות.
ב) ...אפשרות ליצירת נקודות קליטה לדתיים...

     ע"י ההחלטות האלה מתבטלות החלטות קודמות...
                                                                        בב"ח 
                                                                                מרדכי ל.[לודביק] גוטמן 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.012
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-27
תאריך עבור מיון: 2022-11-27
חסר רכיב