קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

אסיפה כללית 04/02/1937 21-001.004.011

04/02/1937
*אסיפה כללית*    04/02/1937 
                     הצעות ועדת מינויים לבחירות מילואים:
-וועדת החברים:
מציעים את אלקה :
בעד חיים-9 
בעד אלקה -11 

לוועדת הספקה:
מציעים שרה    בעד 11

מרדכי מציין שבאו לביטו שוועדת ההספקה לא די פעילה  ומשאירה את הכל לגזבר.


חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.011
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-11-22
תאריך עבור מיון: 2022-11-22
חסר רכיב